“NORDIC WALKING FRIENDLY HOTELS“

….je názov projektu podporujúceho cestovný ruch, realizovaný s finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho kraja. O čo vlastne ide? Napríklad o rozšírenie ponúkaných služieb pre ubytovacie zariadenia v mestách i na vidieku, ide aj o spojenie pohybu s poznávaním prírody a kultúry v našom okolí, ide aj o EKO pohybovú aktivitu s vysokou pridanou hodnotou pre zdravie nordic walkera- teda nadšenca chôdze so špeciálnymi paličkami.

Čítajte viac